Over Sabine Jürgens
Logo Sabine Jürgens
NATUURGENEESKUNDE & COACHING
Sabine Jürgens

Op gepaste afstand

Ik mag werken met de gepaste afstand van 1.50 m en dat kan in mijn praktijk en mijn werkzamheden. Wilt u liever echt op afstand behandeld worden kan dat ook - met alle plezier. Er zijn genoeg redenen voor. Ik bied bijna alle behandelingen die ik fysiek in de praktijk doe ook op afstand aan. Heeft u hierover vragen bel me gerust 06-25061486.

Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van zorguit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.